Eksempler

Etisk kompetanse i kommunen

Larvik kommune er en av 122 kommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving.  Larvik har jobbet lenge med å løfte den etiske kompetansen. Arbeidskulturen er blitt bedre og medarbeiderne har økt sin kompetanse og blitt tryggere i jobben.

Les mer: http://www.ks.no/systematisketikkarbeidlarvik

Lindrende behandling ved livets slutt

Mange kommuner holder på med spennende prosjekter om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Prosjektene har flere steder ført til god fagutvikling og økt kompetanse Kommunene har fått midler gjennom tilskuddsordningen for kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livet slutt.  

Les mer: Eksempler fra fire kommuner

Erfaringsbank for demens

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har utviklet en nettbasert erfaringsbank med gode eksempler for tjenester til personer med demens. Erfaringsbanken beskriver ved oppstart 100 eksempler, og det vil komme fler.

Les mer: http://www.demensinfo.no/

Undervisningssykehjem og undervisningshjemmetjenester

I 2009 ble målet om undervisningssykehjem og undervisningshjemmetjenester i alle landets fylker nådd.

Virksomhetene er ressurssentra for undervisning, fagutvikling og forskning i de kommunale omsorgstjenestene.

Les mer: http://www.undervisningssykehjem.no/